RRETH NESH

NDAJE
ME TE
GJITHE

rreth historise tone me skelen

Skela Martini tashmë është e mirë afirmuar në fushën e shërbimit me skeleri, etj. Shërbimet te kompania jonë fillojnë nga prodhimi i skelave, dhënia me qera dhe montimi në të gjithë Shqipërinë. Kompania jonë është e licensuar të operojë edhe në vende të tjera përvec territorit Shqiptar si në Kosovë, Maqedoni dhe Greqi. Eksperienca jonë shumë vjecare në Greqi dhe Itali ka bërë që kompania jonë të mundësojë një shërbim nga më cilësorët në treg dhe me seriozet në fushën e skelerisë. Një nga pjëset më të rëndësishme të firmës Skela Martini është edhe reparti i prodhimit, i cili është ndër me bashkëkohoret me teknologjinë e fundit në prodhimin dhe riparimin e skelave.

  • Ofrojme :
  • Prodhim skelash
  • Montim skelash
  • Skela me qera
  • Transport skelash
  • Lyerje, patinim, finitura,etj
  • Skela per fasada te jashtme
  • Skela per lyerje te brendshme
  • Skela per armature
  • Tuba dhe bashkues per montimin e skelave